Svenska

Välkommen till Language Box!

VILKEN SPRÅKTJÄNST BEHÖVER DU IDAG?

TOLKNING


Ska ditt företag få besök från ett tysk- eller spansktalande land? Är du osäker på hur ni ska få kommunikationen att flyta? Eller ska du själv besöka affärspartner i exempelvis Tyskland eller Spanien?

 

Här kan du få hjälp med tolkning vid affärsmöten, företagsbesök, konferenser och andra tillfällen när det är viktigt med smidig och korrekt kommunikation. Tolkningen anpassas efter situationen och kan ske simultant (samtidigt som talaren talar) eller konsekutivt (efter att talaren talat klart).


Behöver du tolkning vid andra slags möten? Hör av dig så hittar vi en lösning som passar!


Simultantolkning:

Från tyska, engelska och spanska till svenska.


Konsekutiv- och samtalstolkning:

Till och från tyska eller spanska och svenska.

ÖVERSÄTTNING


Har du ett dokument som du vill få översatt till korrekt och välformulerad svenska? Eller marknadsföringsmaterial som ska anpassas till den svenska marknaden?

 

Hit kan du vända dig för att översätta exempelvis produktbeskrivningar, hemsidor eller reklamtexter. Beroende på mottagare och användningsområde anpassas översättningarna för att uppfylla sitt syfte, så att du alltid känner dig nöjd med resultatet.


Översättning:

Från tyska, engelska och spanska till svenska.


Specialområden:

Teknik, marknadsföring, internationella relationer.

KORREKTURLÄSNING


Har du en översatt text som behöver en professionell granskning?


Här kan du få hjälp med att kontrollera att innehållet i översättningen stämmer överens med originaltexten, att texten uppfyller sitt syfte på svenska och inte innehåller några formella fel, exempelvis vad gäller stavning och grammatik.


Vill du språkgranska en svensk text? Läs vidare under rubriken Språkredigering!


Korrekturläsning av översättningar:

Från tyska, engelska och spanska till svenska.


SPRÅKREDIGERING


Känns din text svårläst? Vill du lära dig att formulera dig enklare och tydligare? Eller bara vara säker på att texten inte innehåller några språkliga misstag?

 

Här får du hjälp med textgranskning på olika nivåer, från en enklare översyn till en riktig omarbetning som gör texten klarare och mer lättläst. Målet är att du ska känna dig nöjd med din text!


Språkredigering av dina svenska texter:

Allt från enkel stavnings- och grammatikkontroll till textredigering

och omarbetning för att göra texten tydligare och kärnfullare.


Om Language Box


Tanken med Language Box är att erbjuda ett brett urval av språktjänster av hög kvalitet. Här kan du få hjälp med tolkning, översättning och språkgranskning av dina texter. Är du osäker på vilken tjänst du behöver? Tveka inte att höra av dig med dina frågor!

 

Jag som driver Language Box heter Ylva Sandberg och är utbildad facköversättare och konferenstolk. Mina språkkunskaper kommer främst från arbete och studier i ett flertal länder, bland annat Tyskland, Spanien och USA. Sedan jag avslutade mina studier har jag arbetat som facköversättare och tolk i Sverige och utomlands, exempelvis på EU:s institutioner.

BEGÄR OFFERT


Tveka inte att höra av dig för att få mer information eller begära offert.


info@languagebox.seKONTAKT

 

Ylva Sandberg

Fyrislundsgatan 23B

754 44 Uppsala

Sverige

 

+46 73 043 8762

LÄS MER


Klicka på ikonerna för att besöka Language Box på sociala medier.